Prices summer 2021


 

  09-20.05-BB/FB 21-24.05 - BB/FB 25.05-03.06-BB/FB 04-30.06-BB/FB 01.07-11.09-BB/HB 12-25.09-BB/HB 26.09-02.12-BB/FB
1 bedroom apartment  130/250 BGN. 150/225 BGN. 130/205 BGN. 140/215 BGN. 150/195 BGN. 140/185 BGN. 150/225 BGN.
               
2 bedroom apartment 180/330 BGN. 220/370 BGN. 180/330 BGN. 190/340 BGN. 200/290 BGN. 190/280 BGN. 200/350 BGN.
               
1 bedroom maisonette 160/235 BGN. 180/255 BGN. 160/235 BGN. 170/245 BGN. 180/225 BGN. 170/215 BGN. 180/255 BGN.
               
2 bedroom maisonette 210/360 BGN. 260/410 BGN. 209/360 BGN. 230/380 BGN. 250/340 BGN. 230/320 BGN. 250/400 BGN.
               
Studio араrtment  110/185 BGN. 130/205 BGN. 110/185 BGN. 120/195 BGN. 130/175 BGN. 120/165 BGN. 130/205 BGN.
               
1 bedroom DELUXE apartment 150/225 BGN. 170/245 BGN. 150/225 BGN. 160/235 BGN. 170/215 BGN. 160/205 BGN. 170/245 BGN.
               
2 bedroom maisonette 3+2 200/350 BGN. 250/400 BGN. 200/350 BGN. 220/370 BGN. 230/320 BGN. 220/310 BGN. 230/380 BGN.
               
2 bedroom superior apartment  190/340 BGN. 230/380 BGN. 190/340 BGN. 200/340 BGN. 220/310 BGN. 200/290 BGN. 220/370 BGN.
               
2 bedroom maisonette 4+2 210/360  BGN. 270/420 BGN. 210/360 BGN. 240/390 BGN. 260/350 BGN. 240/330 BGN. 260/410 BGN.